POLFARMER s.c. R. Król P. Murawiak 

Tel: 534 505 666 ; 534 464 666 

 E-mail: biuro@polfarmer.com

Wentylacja

Super User

Jednym z ważniejszych aspektów w hodowli świń jest wentylacja. Prawidłowo zaprojektowana i wykonana pozwala na znaczną poprawę warunków bytowych zwierząt a co za tym idzie pozwala na uzyskanie lepszych wyników produkcyjnych. Wentylacja chlewni zmniejsza wilgotność, obniża poziom szkodliwych gazów takich jak dwutlenek węgla czy amoniak, a także zapewnia optymalną wymianę powietrza. Zastosowanie w budynku inwentarskim systemu wentylacyjnego pozwala na stworzenie w nim klimatu odpowiedniego dla danej grupy zwierząt i niezależnego od zewnętrznych warunków atmosferycznych takich jak tempertura, wiatr czy ciśnienie.