Super User

Jednym z ważniejszych aspektów w hodowli świń jest wentylacja. Prawidłowo zaprojektowana i wykonana pozwala na znaczną poprawę warunków bytowych zwierząt a co za tym idzie pozwala na uzyskanie lepszych wyników produkcyjnych. Wentylacja chlewni zmniejsza wilgotność, obniża poziom szkodliwych gazów takich jak dwutlenek węgla czy amoniak, a także zapewnia optymalną wymianę powietrza. Zastosowanie w budynku inwentarskim systemu wentylacyjnego pozwala na stworzenie w nim klimatu odpowiedniego dla danej grupy zwierząt i niezależnego od zewnętrznych warunków atmosferycznych takich jak tempertura, wiatr czy ciśnienie.